Tel. +32 (0)50 20 91 01 E-mail

Onze geschiedenis

 

Toen Richard Vanpraet in 1912 Café “De Noordwandeling” aankocht, kon hij niet vermoeden dat daar een eeuw later een drukke bouwmaterialenhandel zou verrijzen.

 

Immers naast het café was er ook een boerderij met koeien en varkens, en zelfs een paard. Dit had hij, naast het landwerk, ook nodig om kolen uit te leveren, want intussen was Richard ook met een kolenhandel gestart.

 

 

Bij de komst van André Maertens, die huwde met Richards dochter Germaine, werd de kolenhandel nog wat opgedreven. En zoals dat toen veelal ging, werden ook meststoffen en dierenvoeders bijgenomen.Een tweedehandse vrachtwagen werd aangekocht, en de zaak werd gerund door André Maertens en zijn broer Omer. Toen er in de naoorlogse jaren veel werk kwam in de bouwsector, werd daar ook een graantje meegepikt.

Daarom werd besloten de zaak in twee te splitsen: Omer nam de veevoeders en de meststoffen voor zijn rekening, en André –die ondertussen versterking kreeg van zijn zoon Daniël- zette de bouwmaterialen en kolenhandel verder.

 

 

Na de legerdienst van Daniël werd steeds meer de kaart ‘bouw’ getrokken.Er kwam een tweede vrachtwagen, voor de eerste maal met laadkraan, en ook de vroegere stallen moesten plaatsmaken  voor opslagplaatsen en garages.

 

Samen met zijn echtgenote Anna, die de toenemende administratie voor haar rekening nam, werd stilaan een vast cliënteel van aannemers opgebouwd.

 

 

 

Met de komst van de mazoutkachels en centrale verwarming ging de kolenhandel zienderoge achteruit. Toen Zedelgem ook nog eens aangesloten werd op het aardgasnet, werd beslist de kolenhandel stop te zetten, en de bouwmaterialen verder uit te breiden. Ook het formaat van de nieuwe vrachtwagen volgde de groei van het bedrijf.

 

 

 

De komst van de derde generatie Maertens, Koen en Kristof, brachten vers bloed in de zaak. De oude gebouwen ruimde plaats voor een moderne toonzaal, die op Pinksteren 1994 haar deuren opende.

 

Het jaar erop volgde een toonpark voor buitenbevloering en tuinaanleg.

 

Een  derde vrachtwagen werd aangekocht, het toonpark werd met de komst van de eigen import van natuursteen volledig heraangelegd,  nieuw personeel werd aangeworven en de zaak werd verder uitgebouwd ten dienste van onze klantenkring!