Tel. +32 (0)50 20 91 01 E-mail

Gewelven & lateien

Een ruimte overspannen met betonnen prefab-elementen lijkt misschien wel makkelijk, maar toch moet er bij de plaatsing rekening gehouden worden met een aantal belangrijke parameters:

 

  1. Hoe moet het plafond nadien afgewerkt worden?
  2. Hoeveel belasting moet de overspanning aankunnen?
  3. Moeten er draagbalken in verwerkt worden?
  4. Is de werf bereikbaar met groot materieel?

 

Voor welke methode uiteindelijk zal gekozen worden, zal waarschijnlijk door de architect in samenspraak met de aannemer en de bouwheer genomen worden.

Daartoe hebben zij de keuze tussen de volgende systemen:

 

Systeem met voorgespannen balken en vulstenen.

Dit systeem is vooral geschikt voor bepleistering, plafonds met inbouwverlichting,

Voor renovaties vanwege de opdeelbaarheid en de grote manuele handelbaarheid.

De vulstenen kunnen bestaan uit gebakken aarde, beton, argex, polystereen of houtschalen.

Dit veelgebruikte systeem laat zich het makkelijkst plaatsen wanneer de werf bereikbaar is met

kraanwagens, zodat de voorgespannen liggers direct in het juiste vak van de woning kunnen geplaatst worden, De vulstenen worden dan onmiddellijk bovenop de opengeschoven en gestutte balken geplaatst zodat het zware werk tot een minimum herleid wordt.

Na het plaatsen van de gewelven wordt het geheel voorzien van een betonnen deklaag volgens voorschrift van het studiebureel van de fabrikant.

 

Fotos van een werf in stalton vloeren:

 

   

 

 

Betonnen vloerelementen:

 

Deze gewelven worden geleverd in vaste breedtes van 60 cm met de nodige passtukken.

Ze kunnen gemaakt zijn uit voorgespannen beton (spanfloor), verkrijgbaar per 5 cm, in diktes van 12 of 16 cm of in gewapende beton (douterloigne), verkrijgbaar per 10 cm, in diktes van 13 of 17 cm. Beide systemen laten overspanningen toe tot meer dan 8 m!

 

Deze elementen dienen vanwege hun groot eigen gewicht steeds geplaatst te worden met de vrachtwagenkraan. Daartoe beschikken wij over radiogestuurde kranen met een maximale plaatsingsafstand van 18m!

 

Deze werkwijze heeft het voordeel dat er snel en eenvoudig kan geplaatst worden, en dat er slechts een kleine druklaag boven de welfsels nodig is.

Bovendien kan men de gewelven verkrijgen in een gladde onderafwerking zodat voor veel plaatsen (kelders, garages, bergingen, bedrijfsgebouwen,…) een afwerkingslaag overbodig wordt.

 

 

Plaatsing Spanfloor:

 

   

 

Breedvloerplaten:

Deze betonplaten die volledig naar maat vervaardigd worden bestaan uit gewapende betonnen platen met een standaardbreedte van 2.5m. Deze plaat doet dienst als onderbekisting en bevat tevens de nodige hoofdwapening; Deze platen vormen door middel van tralieliggers en bovenwapening één geheel met de nog op te storten beton.

Ook hier vereist het grote gewicht van de platen een goede bereikbaarheid van de werf, zodat plaatsing met onze radiogestuurde kranen mogelijk wordt.

 

Deze werkwijze vereist een aanzienlijke hoeveelheid ter plaatse te storten beton.

 

Plaatsing breedvloerplaten: